top of page

Acepteren & Toewijding

In hoeverre kun je accepteren wanneer gebeurtenissen plaats vinden in je leven met negatieve gevolgen? Het is een lastig en soms onmogelijke taak zeker in de acute situaties van tegenslagen.

Toch zijn er door middel van A.C.T. technieken mogelijkheden om je daarbij te helpen en tevens je focus te kunnen verleggen. 

A.C.T.

 

 

 

 

A.C.T. staat voor Acceptance Commitment Therapie. 

 

Het is een therapievorm die je flexibeler leert omgaan met allerlei obstakels die je tegenkomt in je leven.(Accepteren).

Ook zorgt deze therapie dat je kan blijven investeren in dingen die wel belangrijk zijn voor je. (Commiteren of toewijden)

Onderdelen van A.C.T. :

  • Acceptatie van de dingen die je niet kunt veranderen en wel gebeuren.

 

  • Defusie: objectief en met afstand naar je gedachten leren kijken.

 

  • Flexibel met je zelf (beeld) leren omgaan.

 

  • Aandacht voor het hier en nu.

 

  • Waarden: zoeken naar waarden die voor jou belangrijk zijn.

 

  • Commitment aan doelen: toewijding aan de gestelde doelen.

 

Deze vorm is evidence based. Gebruikt bij depressie, angststoornissen en chronische pijn (APA 2010).

Maar wordt tevens veel gebruikt voor algemeen welzijn.

bottom of page