top of page

Cognitieve Therapie

Cognitieve gedragstherapie is een methode die is ontwikkeld om je beter met je gevoelens, gedachten en gedrag te leren omgaan. 

Het sorteren, ordenen van gedachten geeft overzicht en rust. Door gedachten, gevoelens en gedrag beter te beheersen kun je beter je doelen bereiken!

Vaak wordt er gebruik gemaakt van een G schema: gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag, gevolg. Door inzicht te krijgen via het schema heeft het direct invloed op de uitkomsten in je leven!

.

Klopt jouw beeld met de werkelijkheid?

Op heel veel dingen heb je geen grip.

Op eigen gedachten kun je wel grip uitoefenen en sturen.

Wanneer je deze bron verandert, veranderen de gevolgen, gebeurtenissen dus ook.

Leer het beheersen van je eigen gedachten en je krijgt meer controle en sturing over je leven!

 Sabine

bottom of page